MortenBergsten's Blog

Are VCs Lemmings? « Thinking About Thinking

Posted in Venturekapital by Morten Bergsten on oktober 29, 2009

Are VCs Lemmings? « Thinking About Thinking

Larry Cheng har en morsom sammenlikning av lemen og venturekapitalister på bloggen sin i dag. Det er ikke ofte Norge nevnes i VC blogger, bare så synd at det er lemen som har satt oss på kartet denne gangen…

Reblog this post [with Zemanta]
Reklamer
Tagged with: , ,

Bruk 10 min på denne presentasjonen og forstå mer av den «nye» økonomien

Posted in Business, Markedsføring, web by Morten Bergsten on oktober 26, 2009

Reblog this post [with Zemanta]

Oppstartsselskaper må betale for å pitche sine idéer….

Posted in Business by Morten Bergsten on oktober 12, 2009

I found this fascinating quote today:

Jason Calacanis has taken on a new cause, outing angel groups that charge entrepreneurs to pitch. I agree with Jason that any angel group that charges an entrepreneur to pitch should be avoided. It suggests to me that the group is more about making money on pitch fees than investing.avc.com, A VC, Oct 2009

You should read the whole article.

Dette er desverre ikke kun et amerikansk fenomen, men også noe vi ser i Norge.

Related articles by Zemanta

Reblog this post [with Zemanta]

Eker letter litt på sløret for hva investorene vil gjøre med SAAB

Posted in Business by Morten Bergsten on juni 12, 2009

Først litt gode nyheter for de ansatte. Bård Eker har følgende å melde til Dagbladet i kveld:

Jeg vil gjøre en ting helt klart, vi skal ikke kjøpe Saab bare for å choppe det opp

Det er ikke intensjonen å si opp mange, men dette kan jeg ikke si mer om nå

Om hva Koeningsegg kan bringe til bordet nevnes kultur og teknologi som det sentrale. SAAB har vært ledende innen teknologi (turbo, aerodynamikk), men har kanskje mistet litt av den kulturen og «annerledesheten» de en gang hadde. Hvis Koeningsegg kan tilføre en kultur som tør å utfordre «normen» hos SAAB i dag så kan vi få se noen spennende produkter.

Se bildene under. Til venstre ser vi en Koeningsegg, og til høyre en SAAB. Det er da mulig å se noen likhetstrekk? Den største forskjellen mellom de to er at Koeningseggen kan man kjøpe (hvis man har nok penger), mens SAABen aldri kom i produksjon. Hvis man med de nye eierne kan se en SAAB som likner på den under på veien så er det ikke sikkert det er så dumt…

El-biler og hybridbiler utelukkes ikke som potensielle satsingområder. Hvor kult hadde det ikke vært om SAAB ble den nye utfordreren til Tesla Motors? Bedre å ha Koeningsegg som eier enn Think da skulle jeg mene.

Koeningsegg CCX
Image by goron via Flickr
Saab Festival 2007 – Celebrating Sixty Years o...
Image by gmeurope via Flickr
Reblog this post [with Zemanta]
Tagged with: ,

Koenigsegg og norske investorer kjøper SAAB

Posted in Business by Morten Bergsten on juni 11, 2009

I dag brøt nyheten om at Koeningsegg sammen med norske investorer kjøper SAAB – eller i det minste har inngått en intensjonsavtale om å gjøre det. Jeg har ikke klart å finne så mye om hva strategien de nye eierne vil ha for SAAB i tiden som kommer. Noen drypp kom fra Bård Eker i mai:

Det finnes ikke noe som blir drevet mindre effektivt enn en bilfabrikk i dag. Saab har 1200 ingeniører, og når du spør sjefen hvorfor det er så mange er svaret at det står i lærehåndboken til bilindustrien at det minst bør være 600. Vi er 10 mann som utvikler verdens raskeste bil, Koenigsegg.

Betyr dette kroken på døra for brorparten av ingeniørene i SAAB? Koeningsegg har 10 mann som utvikler en superbil, og de produserte ca 20 biler i 2008. De kan uten tvil utvikle fantastiske kjøremaskiner. Koeningsegg har tidligere uttalt at de ikke kommer til å produsere mer enn 35 biler i året. Betyr dette oppkjøpet at de har skaffet seg kompetanse og utstyr for å utvide egen produksjon, eller ønsker man å beholde Koeningsegg på det eksklusive nivået det er på nå? Skal SAAB begynne å lage superbiler? Det blir spennende å se hvordan myggen Koeningsegg kan benytte kompetansen til «giganten» SAAB og vice versa.

Related articles by Zemanta

Reblog this post [with Zemanta]