MortenBergsten's Blog

HTC Magic på lager – endelig et alternativ til iPhone(?)

Posted in Mobil, Teknologi by Morten Bergsten on juni 12, 2009

HTC Magic har nå kommet ut i butikkene i Norge. Med Android opertaivsystem betyr det at vi endelig har et reelt alternativ til iPhone. Ser lovende ut:

Reblog this post [with Zemanta]
Reklamer
Tagged with: , , ,