MortenBergsten's Blog

Bruk 10 min på denne presentasjonen og forstå mer av den «nye» økonomien

Posted in Business, Markedsføring, web by Morten Bergsten on oktober 26, 2009

Reblog this post [with Zemanta]
Reklamer

Koenigsegg og norske investorer kjøper SAAB

Posted in Business by Morten Bergsten on juni 11, 2009

I dag brøt nyheten om at Koeningsegg sammen med norske investorer kjøper SAAB – eller i det minste har inngått en intensjonsavtale om å gjøre det. Jeg har ikke klart å finne så mye om hva strategien de nye eierne vil ha for SAAB i tiden som kommer. Noen drypp kom fra Bård Eker i mai:

Det finnes ikke noe som blir drevet mindre effektivt enn en bilfabrikk i dag. Saab har 1200 ingeniører, og når du spør sjefen hvorfor det er så mange er svaret at det står i lærehåndboken til bilindustrien at det minst bør være 600. Vi er 10 mann som utvikler verdens raskeste bil, Koenigsegg.

Betyr dette kroken på døra for brorparten av ingeniørene i SAAB? Koeningsegg har 10 mann som utvikler en superbil, og de produserte ca 20 biler i 2008. De kan uten tvil utvikle fantastiske kjøremaskiner. Koeningsegg har tidligere uttalt at de ikke kommer til å produsere mer enn 35 biler i året. Betyr dette oppkjøpet at de har skaffet seg kompetanse og utstyr for å utvide egen produksjon, eller ønsker man å beholde Koeningsegg på det eksklusive nivået det er på nå? Skal SAAB begynne å lage superbiler? Det blir spennende å se hvordan myggen Koeningsegg kan benytte kompetansen til «giganten» SAAB og vice versa.

Related articles by Zemanta

Reblog this post [with Zemanta]